Τα αιτήματά μου

 

Σημείωση: Παρακαλούμε να προσθέσετε τη διεύθυνση ticket@techplace.net στις επαφές σας για να αποφευχθεί τυχόν παράδοση των απαντήσεων στον φάκελο ανεπιθύμητων.

Item Κατάσταση Opt-in Date Opt-out Date Action
Σύντομη περιγραφή
Additional Information
Σύντομη περιγραφή
Additional Information